Acasa

sep 21, 2016
ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE SECŢIA A II-A CIVILĂ Decizia nr. 3806/2013 Dosar nr. 39435/3/2009 Şedinţa publică de la 7 noiembrie 2013 Asupra ... [Mai mult]
sep 21, 2016
  SECTIA A II-A CIVILA Decizia nr. 2129/2013 Dosar nr. 6165/108/2010** Sedinta publica de la 30 mai 2013 Asupra recursului de fata; ... [Mai mult]
 
iul 29, 2016
  Legea nr. 85/2006, art. 52, art. 64 alin. (4) Principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca urmare a neexecutării sau a executării cu întârziere de către debitor a obligaţiei de ... [Mai mult]
iul 22, 2016
Dosar nr. 67216/299/2014 ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI SENTINŢA CIVILĂ Nr. 8461/2015 Şedinta publică de la 07.05.2015 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: DINCĂ OCTAVIA MARCELA ... [Mai mult]
 
iul 21, 2016
1. Conform art. 1375 NCC, proprietarul animalului răspunde independent de orice culpă pentru prejudiciile produse de animal. Răspunderea acestuia poate fi înlăturată numai dacă se dovedește că reacția animalului a fost determinată ... [Mai mult]
iun 19, 2016
Acţiune în răspundere civilă delictuală, în condiţiile prevăzute de art. 998,999 C.civil raportat la disp. art. 42 al. 1 din L. 188/2000 . Analizarea îndeplinirii condiţiilor antrenării acestei răspunderi în persoana pârâtului, ... [Mai mult]
 
iun 5, 2016
  I. Dreptul la imagine La nivel de principiu, captarea imaginii (fotografierea) unei persoane ori utilizarea acestei imagini (inclusiv prin distribuiri pe site-urile de socializare) sunt interzise în absența ... [Mai mult]
iun 5, 2016
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1487/2012 Drept civil – Acţiune în pretenţii – acordare daune morale Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 29.11.2012 şi înregistrată sub nr. ....../202, reclamanţii I. A. şi I. ... [Mai mult]
 
iun 2, 2016
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 92/A/C Şedinţa publică din 24 T. 2008 Curtea compusă din: ... [Mai mult]
iun 2, 2016
Dosar nr. 67216/299/2014 ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI SENTINŢA CIVILĂ Nr. 8461/2015 Şedinta publică de la 07.05.2015 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: DINCĂ OCTAVIA MARCELA ... [Mai mult]
 
iun 1, 2016
  (Sentinta civila nr. 11641 din data de 30.06.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1) Prin cererea inregistrata sub nr. 16481/299/2012 la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, reclamanta T.L.C. a chemat in judecata ... [Mai mult]
mai 30, 2016
Sentința nr. 05/2015 pronunțată de Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI la data de 05-10-2015 în dosarul nr. 12027/2015 ROMÂNIA DOSAR NR._ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR._ ... [Mai mult]