Acasa

iun 10, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2/2017 Ședința publică din 17 ianuarie 2017 Decizia nr. 2/2017 Asupra recursului de față, ... [Mai mult]
mai 24, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. XXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 6858 Ședința Publică de la ... [Mai mult]
 
mai 17, 2017
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 12/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 04/07/2016 Ionuţ Mihai Matei- ... [Mai mult]
mai 9, 2017
1. Plângerea penală formulată de persoana care a suferit un prejudiciu ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, prin care s-a constituit şi parte civilă în vederea recuperării prejudiciului, conduce la întreruperea termenului ... [Mai mult]
 
apr 4, 2017
CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA DECIZIA CIVILA NR. 402 R Sedinta publica din data de 14.10.2008 Curtea constituita din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) ... [Mai mult]
mar 31, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 316/2016 Şedinţa publică de la 11 februarie 2016 Decizia nr. 316/2016 Asupra recursului de faţă; ... [Mai mult]
 
mar 23, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2260/2015 Şedinţa publică de la 05 noiembrie 2015 Decizia nr. 2260/2015 Asupra recursului de faţă: ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]
 
mar 16, 2017
Legea nr. 188/2000, art. 45 C. proc. civ. din 1865, art. 167 alin. (1), art. 372, art. 3731, art. 3734, art. 411 alin. (3), art. 500 Potrivit art. 500 alin. (3) C. proc. civ., executorul are ... [Mai mult]
mar 16, 2017
Prin sentinţa penală nr.827/2011 Judecătoria Brăila a dispus condamnarea inculpatului DL la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă cu aplicarea art.320 ind.1 Cod penal. ... [Mai mult]
 
mar 15, 2017
Prin sentinţa civilă nr. ……./28.10.2011, Judecătoria Răducăneni a respins excepţiile prescrierii dreptului la acţiune şi lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului BI, admiţând acţiunea reclamantului S.C. A ASIGURĂRI ... [Mai mult]
mar 15, 2017
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. ../99/02.04.2012, reclamantii AI şi AG au chemat în judecată pe pârâta SC A SA, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunta să dispună obligarea ... [Mai mult]