Acasa

oct 9, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 570/2016 Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 martie 2016. Decizia nr. 570/2016 Asupra cauzei ... [Mai mult]
sep 27, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1162/2015 Şedinţa publică de la 29 aprilie 2015 Decizia nr. 1162/2015 Deliberând asupra recursului de ... [Mai mult]
 
sep 21, 2016
ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE SECŢIA A II-A CIVILĂ Decizia nr. 3806/2013 Dosar nr. 39435/3/2009 Şedinţa publică de la 7 noiembrie 2013 Asupra ... [Mai mult]
sep 21, 2016
  SECTIA A II-A CIVILA Decizia nr. 2129/2013 Dosar nr. 6165/108/2010** Sedinta publica de la 30 mai 2013 Asupra recursului de fata; ... [Mai mult]
 
iul 29, 2016
  Legea nr. 85/2006, art. 52, art. 64 alin. (4) Principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca urmare a neexecutării sau a executării cu întârziere de către debitor a obligaţiei de ... [Mai mult]
iul 22, 2016
Dosar nr. 67216/299/2014 ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI SENTINŢA CIVILĂ Nr. 8461/2015 Şedinta publică de la 07.05.2015 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: DINCĂ OCTAVIA MARCELA ... [Mai mult]
 
iul 21, 2016
1. Conform art. 1375 NCC, proprietarul animalului răspunde independent de orice culpă pentru prejudiciile produse de animal. Răspunderea acestuia poate fi înlăturată numai dacă se dovedește că reacția animalului a fost determinată ... [Mai mult]
iun 19, 2016
Acţiune în răspundere civilă delictuală, în condiţiile prevăzute de art. 998,999 C.civil raportat la disp. art. 42 al. 1 din L. 188/2000 . Analizarea îndeplinirii condiţiilor antrenării acestei răspunderi în persoana pârâtului, ... [Mai mult]
 
iun 5, 2016
  I. Dreptul la imagine La nivel de principiu, captarea imaginii (fotografierea) unei persoane ori utilizarea acestei imagini (inclusiv prin distribuiri pe site-urile de socializare) sunt interzise în absența ... [Mai mult]
iun 5, 2016
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1487/2012 Drept civil – Acţiune în pretenţii – acordare daune morale Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 29.11.2012 şi înregistrată sub nr. ....../202, reclamanţii I. A. şi I. ... [Mai mult]
 
iun 2, 2016
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 92/A/C Şedinţa publică din 24 T. 2008 Curtea compusă din: ... [Mai mult]
iun 2, 2016
Dosar nr. 67216/299/2014 ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI SENTINŢA CIVILĂ Nr. 8461/2015 Şedinta publică de la 07.05.2015 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: DINCĂ OCTAVIA MARCELA ... [Mai mult]