Acasa

oct 4, 2019
1. Vicii ascunse, vicii aparente în contractul de antrepriză construcţii . termen de prescripţie în acţiunea având ca obiect despăgubiri ca urmare a executării necorespunzătoare a lucrărilor de construcţie Pentru ... [Mai mult]
sep 30, 2019
Potrivit dispozitiilor art. 1021 C.civ., creditorul unor drepturi de creanta nascute din contracte sinalagmatice are un drept de optiune intre executarea silita (directa sau indirecta) si rezolutiunea sau rezilierea contractului, el putand, in ... [Mai mult]
 
sep 10, 2019
Reclamantul MN a chemat în judecată pe pârâtul TD solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune pentru prejudicii de imagine. În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a susținut că, ... [Mai mult]
aug 20, 2019
Depăşirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Acţiune în răspundere civilă contractuală. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Condiţii şi efecte Cuprins pe materii : Drept comercial. ... [Mai mult]
 
aug 13, 2019
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României   Decizia nr. 124/2019 Şedinţa publică din data de 23 ianuarie 2019 Asupra cauzei de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată ... [Mai mult]
mai 30, 2019
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 538/2019 Şedinţa publică din data de 7 martie 2019 Asupra recursului civil de faţă, prin raportare la dispoziţiile ... [Mai mult]
 
mai 20, 2019
Ucidere din culpa (art.178 C.p.)Curtea de Apel BUCURESTI   R______ C_____ DE A___ BUCUREȘTI SECȚIA I PENALĂ DECIZIA PENALĂ nr. 1065/A Ședința publică din data de 06.09.2018 C_____ ... [Mai mult]
mar 18, 2019
ROMÂNIA JUDECĂTORIA HUNEDOARA […] Dosar nr. …/…/… SENTINȚA CIVILĂ NR. 1394 /2018 Ședința publică din data de 19.09.2018 Completul constituit din: Președinte: R_____ L_______ C________ ... [Mai mult]
 
mar 1, 2019
Inculpatul A. a fost condamnat de prima instanță de fond la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare prev. și ped. de art. 206 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. ... [Mai mult]
feb 22, 2019
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 320/2018 Pronunțată în ședință publică, astăzi, 1 februarie 2018. Decizia nr. 320/2018 Asupra ... [Mai mult]
 
feb 5, 2019
JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL SENTINȚA CIVILĂ NR. 1474/2018 Ședința publică de la 2 7 .02. 2018   S-a luat spre examinare pronunțarea hotărârii în cauza civilă formulată de ... [Mai mult]
nov 22, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia rezumată nr. 781/2015 Contract de furnizare a energiei electrice . Eşuarea negocierilor în cazul majorării preţului. ... [Mai mult]