Acasa

aug 25, 2017
DOSAR NR XXXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A IV A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 518R/2016 Ședința publică de la 30 mai 2016 ... [Mai mult]
aug 10, 2017
Prin decizia civilă nr. 128 din 25 septembrie 2013 Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă a respins apelul declarat de reclamantul D.I.. În motivarea acestei soluţii, instanţa de apel a reţinut, în esenţă, ... [Mai mult]
 
aug 10, 2017
Prin cererea, înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, la data de 30.01.2013, reclamantul D.I. a chemat în judecată pe pârâta S.C. G.A.R. S.A. şi pe pârâtul S.Z.I., solicitând tribunalului ca, prin hotărârea ce va ... [Mai mult]
aug 7, 2017
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea în ... [Mai mult]
 
aug 3, 2017
Curtea de Apel Timișoara Refuz de punere în executare a unei sentințe irevocabile pronunțată în contencios administrativ. Daune materiale și morale.     Legea nr. 554/2004 art. 24 Refuzul punerii în ... [Mai mult]
iul 31, 2017
Legea nr. 123/2012, art. 100 pct. 84, art. 109 si urm., art. 200 alin. (2) C. civ. din 1864, art. 480 NCC, art. 555, art. 621 alin. (3) Legea nr. 71/2011, art. 59 C. proc. civ. din 1865, art. 129, ... [Mai mult]
 
iun 10, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2/2017 Ședința publică din 17 ianuarie 2017 Decizia nr. 2/2017 Asupra recursului de față, ... [Mai mult]
mai 24, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. XXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 6858 Ședința Publică de la ... [Mai mult]
 
mai 17, 2017
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 12/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 04/07/2016 Ionuţ Mihai Matei- ... [Mai mult]
mai 9, 2017
1. Plângerea penală formulată de persoana care a suferit un prejudiciu ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, prin care s-a constituit şi parte civilă în vederea recuperării prejudiciului, conduce la întreruperea termenului ... [Mai mult]
 
apr 4, 2017
CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA DECIZIA CIVILA NR. 402 R Sedinta publica din data de 14.10.2008 Curtea constituita din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) ... [Mai mult]
mar 31, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 316/2016 Şedinţa publică de la 11 februarie 2016 Decizia nr. 316/2016 Asupra recursului de faţă; ... [Mai mult]